Covenant Christian Center

Vrem să-i vedem

Este despre

pe oameni cum:

© 2015 Covenant Christian Center // Designed by Dika Pascu

Christ - lăudându-L şi glorificându-L pe Cristos  prin vieţile noastre.

Covenant- intrând în legământ în primul rând cu Cristos şi apoi unii cu alţii.

Comunity- suntem chemaţi să îi atingem pe cei din comunitatea noastră cu viaţa Lui  (salvarea Lui, vindecare şi restaurare, libertate, o speranţă şi un viitor pentru noi şi pentru generaţiile care urmează)

Caută - să-L cunoască pe Isus Cristos

într-un mod personal ca şi Domn al lor şi Salvator, crescând în relaţia lor personală cu El, şi devenind ucenici urmând căile Lui.

 

Se conectează - la scopurile lui Dumnezeu pentru vieţile lor, fiind echipaţi şi împuterniciti să fie parte vitală a Trupului lui Cristos pe acest pamânt.

 

Continuă - să elibereze viaţa lui Dumnezeu prin ei, atingând pe alţii prin expresia darurilor lui Dumnezeu din vieţile lor, influenţând lumea din jurul lor.

Declaratia de Credinta

Noi credem că:

• Biblia este Cuvântul inspirat, infailibil şi autoritar al lui Dumnezeu

 

• Scriptura ne învaţă că există un singur Dumnezeu adevărat şi viu, care a ales să se dezvăluie pe Sine ca Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt (Deuteronom 6:4; Isaia 43:10,11; Matei 28:19, Luca 03:22).

 

• În naşterea din fecioară a lui Isus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu şi fiul omului, că El a venit pentru a salva omul de condamnarea la păcat, oferind sângele Său ca ispăşire şi la dispoziţia tuturor celor care exercită credinţa în El (Matei 1:23; Ioan 3:16; Luca 1:31,35; 1 Corinteni 15:3; 2 Corinteni 5:21).

 

• În puterea de sfinţire a Duhului Sfânt care locuieşte în creştini pentru a trăi o viaţă sfântă.

• Botezul cu Duhul Sfânt este dat credincioşilor care îl cer, împreună cu toate dovezile manifestate în cartea Faptele Apostolilor.

 

• În învierea trupească atât a celor salvaţi cât şi a celor pierduţi, pentru cei salvaţi viaţa veşnică, iar pentru cei pierduţi fără Hristos, la pierzare veşnică.(Matei 24:31-46; Fapte 24:15, Apocalipsa 22:11).

 

• Lucrarea de răscumpărare a lui Hristos pe Cruce prevede vindecare pentru organismul uman ca răspuns la rugăciunile cu credinţă (Isaia 53:4,5; Iacov 5:14,15; 1 Petru 2:24)